Våra tjänster

Revision

Vi utför revision i enlighet med International Standars on Auditing (ISA). Revisionen syftar till att öka trovärdigheten för företagens redovisning. Revision skapar trovärdighet och trygghet, både internt i det reviderade företaget samt externt mot kunder, leverantörer, samarbetspartners, banker och andra intressenter. Genom att låta en oberoende revisor gå igenom företagets räkenskaper och förvaltning visar företaget att det strävar efter att följa marknadens spelregler.

Förutom fullständig revision kan vi även erbjuda:


- Revision med särskilt syfte (t.ex. revision av endast varulager)

- Översiktlig granskning (t.ex. övergripande och analytisk granskning av en årsredovisning)

- Granskning enligt särskild överenskommelse. (t.ex. löneintyg till försäkringskassan)

Redovisning

Vi utför redovisningsarbetet i enlighet med Svensk Standard för redovisningstjänster, Reko.
I redovisningsarbetet ingår bland annat att sammanställa ekonomisk information i någon form av finansiell rapport och avslutas med en bokslutsrapport.

I redovisningsarbetet kan det även ingå lönehantering, rapportering av skattedeklarationer och självdeklarationer, kund- och leverantörsreskontrahantering. Vi hjälper också till med företagets myndighetskontakter.Konsultationstjänster

I Stratego har vi lång erfarenhet av juridiska frågor som berör delägaravtal, bolagsorganisation, företagsöverlåtelser, företagsvärdering samt skatterådgivning. Skatterådgivningen vänder sig till både privatpersoner och företag. Rådgivningen kan handla om både inkomstskatt, moms och internationell beskattning.

Vi hjälper även företagare att utveckla sig i rollen som ledare.